Privatlivspolitik

Cookies

Handelsvilkår

Handelsbetingelsernes anvendelse
Disse betingelser finder anvendelse på køb af billetter og omvisninger på Lille Mølles hjemmeside – lillemølle.dk

Virksomhedsoplysninger
Udbyder af billetter og omvisninger er:

Lille Mølle 
Johanne og Ejnar Flach- Bundegaardsfond
Valkendorfsgade 5, 1.
1151 København K
CVR: 63799211

Levering
Når du har foretaget din bestilling på Lille Mølles hjemmeside, vil du modtage bekræftelse og billetter på den mailadresse, som du har angivet i din bestilling.  

Medbring venligst kvittering digitalt eller som print til arrangementet.

Billetter er gyldige til den angivne dato og tidspunkt. 

Sikker betaling
Lille Mølle garanterer, at det er sikkert at handle online hos os. Vi anvender sikkerhedsprotokollen SSL (Secure Socket Layer), hvilket sikrer, at dine betalingsoplysninger undervejs i bestillingsforløbet bliver krypteret og ulæselige for andre. De oplysninger, du afgiver ved betaling bliver altid beskyttet under overførslen fra din egen computer.
Lille Mølle bruger desuden ”Stripe” til håndtering af betaling. 

Særligt vedrørende aflysninger
Lille Mølle forbeholder sig ret til at aflyse udbudte events, arrangementer, ture, udstillinger m.v., eksempelvis ved for få tilmeldinger eller ved sygdom hos foredragsholdere, guider eller andre nøglepersoner.
I tilfælde af Lille Mølles aflysning vil du få tilbud pr. email om enten (1) at flytte din tilmelding til en anden tilsvarende event, hvor der er ledige pladser, eller (2) at få refunderet den betalte billetpris. Tilbagebetaling sker til det kreditkort som er anvendt ved købet.
Lille Mølle garanterer ikke, at aflyste aktiviteter vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

Særligt om fortrydelsesret og refundering af billetprisen
Køb af billetter til kulturelle eller fritidsrelaterede events, arrangementer, ture, udstillinger og lignende, der skal benyttes på en bestemt dato, er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jf. lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12 og billetprisen for sådanne billetter refunderes derfor ikke.

Reklamation
I tilfælde af mangel ved det købte kan du reklamere. Du reklamerer ved at sende en mail til booking@lillemoelle.dk med en beskrivelse af manglen.

Klager
Finder du behov for at klage over elementer af din oplevelse af din handel med os, er du naturligvis altid velkommen til at skrive en mail til booking@lillemoelle.dk

Skulle problemerne, mod forventning, ikke blive løst efter kontakt med os, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her via denne webadresse: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@lillemoelle.dk

Ansvar og gældende regler vedr. online salg
Ansvar i forbindelse med køb af billetter og omvisninger på Lille Mølles hjemmeside www.lillemølle.dk følger dansk rets almindelig regler herom. 

Online køb er omfattet af de regler, der fremgår af dansk markedsføringslov og dansk lov om visse forbrugsaftaler samt af dansk rets almindelige regler vedr. gensidigt bebyrdende aftaler.

Privatlivspolitik
Du kan læse de til enhver tid gældende retningsliner vedr. Lille Mølles  håndtering af persondataoplysninger ved at klikke på dette link.