Privatlivspolitik

Cookies

Handelsvilkår

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lille Mølle indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du er i kontakt med os f.eks. fysisk eller besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed)

Indsamling i forbindelse med omvisninger og køb af billet
Når du bestiller og/eller køber en omvisning hos Lille Mølle, vil vi registrere dine kontaktdata, så vi kan overholde vores del af aftalen. Vi registrerer dit navn, email-adresse, telefonnr. og muligvis adresse. Vi anvender en leverandør af betalingssystem, hvorfor det er tredjeparter, og disse alene der får overladt dine betalingsoplysninger som databehandlere for Lille Mølle.

Indsamling ved henvendelse til Lille Mølle
Når du henvender dig til Lille Mølle enten direkte via email, via vores kontaktformular eller fysisk brev, arkiverer vi din henvendelse og det svar, som du får. Det er for at kunne dokumentere, at vi har taget os af din henvendelse. Denne information og data videregives ikke til tredjepart.

Fotografering og optagelser
Vi fotograferer og filmer af og til i vores lokaler og under omvisninger. Her kan du blive filmet, men det vil være på passende afstand, så du vil være svær at genkende. Vi kan finde på at sætte situationsbilleder på vores hjemmeside til markedsføringsformål.

Indsamling af persondata på websteder via cookies
Vi bruger cookies på vores websteder. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du giver dit samtykke første gang, at du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnittet nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er at kunne analysere, hvordan vores websteder anvendes og for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse med webstedet.

Al mailkommunikation hos Lille Mølle foregår gennem G-suite, der er et Google-produkt.

Samtykke
Når du bruger vores hjemmeside og de forskellige services og funktioner, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig på vores nyhedsbreve, invitationer eller ved at kontakte os 

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Lille Mølle
Johanne og Ejnar Flach- Bundegaardsfond
Valkendorfsgade 5, 1.
1151 København K
CVR: 63799211

Email: info@lillemoelle.dk